Föreläsningar från årsmötet 2020

Carpanet årsmöte 2020 film 1 av 4 (länk till youtube)

Carpanet årsmöte 2020 film 2 av 4 (länk till youtube)

Carpanet årsmöte 2020 film 3 av 4 (länk till youtube)

Carpanet årsmöte 2020 film 4 av 4 (länk till youtube)