Rehabilitering

Länkar:

Vad är cancerrehabilitering? – 1177

Rehabilitering vid cancer – dina rättigheter | Cancerfonden

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering – RCC (cancercentrum.se)

Ansök om cancerrehabilitering | CancerRehabFonden (Anordnar rehabiliteringskurser)

Hem – Curo  (Riksförening för cancerdrabbade som ger bidrag för cancerrehabilitering)

Kraftens hus  (Stöd för cancerberörda i Stockholm, Göteborg och Borås)

Ljuspunkten (Gävleborgs län)

Livsgnistan Örebro (Cancerföreningen i Örebro)