Patientberättelser

Patientberättelser

Jag är en zebra

Neuroendokrin tumör – vad är det? En blogg om NET. https://lifeasazebrasite.wordpress.com/

Att vara en frisk sjukling

Publicerad i Carpabulletinen 1996 Upphovsrätt till denna artikel har Anders Edwartz ”Ibland tänker jag på livet och hur det ter sig, som vid en hastig betraktelse likt en aldrig sinande ström händelser, infall och slump. Andra gånger anar jag en helhet, en strömning som bildar mönster. Kanske kallas den känslan förståelse eller distans.” Det kom […]

Diagnos Carcinoid (2004)

Publicerad i Carpabulletinen 2004 Upphovsrätt till denna artikel har Agneta H-Franzén För mig började det med lite diffus obehagskänsla och när jag tryckte på magen kändes den öm och spänd på höger sida. Detta var en söndag i oktober 2002. Eftersom ömheten inte hade gått över under natten ringde jag till läkarstationen i Lomma och […]

Sjukdomen (2008)

Upphovsrätt till denna artikel har Ann Hultqvist Chocken , reaktionen , accepterandet, bearbetningen 1996 Akut, omtumlande, inkräktande på mitt liv slog den till, var på väg hem från Sunne efter ett kortare besök med en öppenvårdspatient inom enheten psykiatri. Kraftiga magsmärtor började straxt efter det vi satt oss i bilen, vi kom direkt från frukostbordet […]

Om mitt besök på Vidarkliniken (2009)

Barbro Hansson I januari 2007 var jag på Vidarkliniken i Järna i två veckor. Jag fick min diagnos Midgut Carcinoid i somras och opererades i slutet av september. Vid något tillfälle tipsade min sjukhuskurator mig om Vidarkliniken och jag nappade direkt. “Humbug!” sa läkaren först Jag hade flera gånger varit på Kulturhuset i Järna och […]

Mari´s MEN1 berättelse

”När jag tänker tillbaka hur mitt liv vart, känner jag igen mej ,har ju faktiskt vart lite ”konstig” Min kropp har betett sej som en läkare berättade på ett Carpamöte i Göteborg…” När jag växte upp kommer jag ihåg att jag skämdes för att jag hade rödflammig hals och ansikte ganska ofta och trodde jag […]

Intervjuer

Carcinoid påverkan på hjärtat

Intervju med överläkare Lennart Lundin, kardiolog på Uppsala Akademiska sjukhus Carpa har tagit kontakt med ÖL Lennart Lundin, som är kardiolog på Uppsala Akademiska sjukhus, för att ställa några frågor till honom om hur den endokrina tumörsjukdomen carcinoid kan påverka hjärtat. Lennart Lundin samarbetar med läkarna på avdelningen för Onkologisk endokrinologi både kring diagnos och […]

Målsökande strålbehandling för endokrina tumörer med 177Lu-DOTA-octreotate

Intervju med överläkare Dan Granberg & Överläkare Ulrike Garske Carpa har vänt sig till ÖL Dan Granberg och ÖL Ulrike Garske och ställt några frågor till dem om den behandling som vi patienter brukar kalla Lutetiumbehandling. Dan Granberg är överläkare inom Verksamhetsområdet för Onkologisk endokrinologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Med.dr., specialist inom endokrinologi […]

Om arbetet med att föra ut information om NET till vårdcentralerna

Intervju med docent Jan Zedenius Carpa Patientförening har tagit kontakt med Jan Zedenius, som är docent på den Endokrin- kirurgiska enheten vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna för att ställa några frågor till honom om hur de arbetar med att föra ut information om endokrina tumörsjukdomar till allmänheten och till distriktsläkare på vårdcentraler. Fråga 1 När […]