Om Carpa NET

CarpaNet är en förening som vänder sig till patienter med hormonproducerande tumörer t.ex. carcinoider, endokrina pankreastumörer, binjurebarkscancer etc.

Föreningen är också öppen för berörda familjer och vänner, för människor som arbetar med vård av patienter, för forskningspersonal inom området eller andra som har intresse härav.

Styrelse

Ordförande

Gunnar Dalborg, ordforande@carpanet.se

Vice ordförande/Marknadsföring och sociala medier

Katarina Drugg

Kassör

Marja Carlsson, kassor@carpanet.se

Sekreterare

Sonia Ekman, sekreterare@carpanet.se

Medlemsansvarig

Tomas Petersson, medlemsansvarig@carpanet.se

Kontaktpersonsutbildning

Görel Ingner

Ann-Cathrin Lofthus (suppleant)

Suppleant

Birger Ek

Hedersledamot

Monica Hurtig

Valberedning

Lars Levin

Hans-Christian Lofthus

Revisor

Mikael Herlogsson

Revisorsuppleant

Lotta Dalborg

Webmaster

Mikael Björk Jelving