Behandling

Behandling

De flesta patienter med NET opereras, oavsett om tumörerna har hunnit sprida sig eller inte.

Ibland väntar man med operation och ger istället annan behandling, för att operera först om symtomen från tumören skulle öka.

Operationens omfattning kan variera stort utifrån tumörens storlek, läge och eventuella spridning.

Eftersom inget cancerfall är det andra likt, är det din läkare som bäst kan svara på vad som gäller för just din sjukdom.
När läkaren i samråd med dig bestämmer sig för en behandlingsplan, tar hon eller han inte bara hänsyn till själva cancersjukdomen utan också till tidigare sjukdomar, ålder och allmänt hälsotillstånd.
Nästan alla patienter med NET som ger hormonella symtom får behandling med somatostatinanaloger. Detta gäller framför allt tunntarms-NET, men även vissa NET i bukspottkörteln.

Somatostatinanaloger är läkemedel som liknar somatostatin som är ett naturligt hormon i kroppen. De hämmar utsöndringen av andra hormoner och minskar därmed symtomen.

Hos många patienter kan dessa läkemedel även bromsa tumörtillväxten. Idag finns det långtidsverkande somatostatinanaloger som kan ges som injektion en gång i månaden.

Metastaser
Vid spridning, metastasering, till levern finns ett flertal olika behandlingar, inkluderande kirurgi, läkemedel, hämning av blodkärlsförsörjning till tumörerna och så kallad målsökande strålbehandling.

Även metastaser i andra organ än i levern kan behandlas på olika sätt, till exempel med läkemedel och målsökande strålbehandling.
NET i ändtarmen är oftast godartade, det vill säga inte cancertumörer, och tas bort kirurgiskt.
NET i lungorna är ofta godartade men det finns även en atypisk variant som är elakartad. Operation botar de flesta, men många med atypisk lung-NET behandlas med cytostatika eller målsökande strålbehandling.

Behandling med Vepesid/Cisplatin (2004)
Publicerad i Carpabulletinen 2004
Upphovsrätt till denna artikel har Leg. läkare Marie-Louise Fjällskog
Specialist inom endokrinologi och intern medicin, Uppsala akademiska sjukhus

Livskvalitet vid behandling med interferon/somatostatin analog
Upphovsrätt till denna artikel har Gunnel Larsson, PhD och
biträdande vårdenhetschef för Onkologisk Endokrinologi, Uppsala akademiska sjukhus

RF-behandling av levermetastaser vid hormonproducerande tumörer
Publicerad i Carpabulletinen 2006
Upphovsrätt till denna artikel har Per Hellman, Överläkare, Docent
Kirurgkliniken, Uppsala akademiska sjukhus

Patientberättelser

Rehabilitering

Informationsfilmer