Diagnoser

Information om respektive NET diagnos hittar du på underrubrikerna nedan:

NET – Neuro Endokrin Tumörsjukdom (grad 1&2)
Täcks in av patientfoldern NET Patientguide 2014 som allmäninformation

NEC – Neuro Endokrin Cancer (grad 3)
Täcks in av patientfoldern NET Patientguide 2014 som allmäninformation