Om Carpa NET

CarpaNet är en förening som vänder sig till patienter med hormonproducerande tumörer t.ex. carcinoider, endokrina pankreastumörer, binjurebarkscancer etc.

Föreningen är också öppen för berörda familjer och vänner, för människor som arbetar med vård av patienter, för forskningspersonal inom området eller andra som har intresse härav.

Patient föreningen Carpanet har nu ett antal kontaktpersoner till vilka du kan ringa om du som patient med NET, eller som närstående, har funderingar kring sjukdomen NET. Frågorna kan gälla om hur det är att leva med NET eller om du bara vill komma i kontakt med någon annan i motsvarande situation. Vi kan inte ge svar på några medicinska frågeställningar eller ge prognos på ett sjukdomsförlopp.
Om du är patient ringer du 0738-41 72 80

Om du är närstående ringer du 0738-41 72 50

För båda numren går det bra att ringa varje tis, tors och söndag kl.18-20. Om vi av någon oförutsedd anledning inte svarar så går det bra att lämna ett meddelande så ringer vi upp så fort vi har möjlighet.