Bli medlem i Carpa NET patientförening

Bli medlem i Carpa NET patientförening och stöd arbetet med att sprida information om endokrina (hormonproducerande) tumörsjukdomar!

Medlemskapet är öppet för alla, och vi erbjuder dig som medlem en aktuell hemsida med nyheter, information, artiklar, tillgång till slutet forum på Facebook där du kan ställa frågor och göra inlägg som du tycker är angelägna.

Carpa NET patientförening anordnar även möten och seminarier för patienter och anhöriga i samverkan med läkare inom området endokrina tumörsjukdomar.

Uppdatera dina medlemsuppgifter

CarpaNET har ett nytt medlemsregister och vi behöver därför uppdatera alla medlemmars uppgifter. Vi vill att alla fyller i nedanstående formulär och skickar in till CarpaNET.

Skicka mail till oss