Om Neuroendokrina Tumörer

Carpa efterfrågar och publicerar medicinska artiklar författade av läkare och specialister inom tumörmedicin. Även artiklar inom andra områden, såsom näringslära, sociala faktorer och liknande är av intresse. Kontakta oss så lägger vi upp artikeln.

Här hittar du även en medicinsk ordlista!

Behandling

Nationellt vårdprogram neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)
Det första svenska nationella vårdprogrammet för NET omfattar inledningsvis gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer (GEP-NET).

Behandling med Vepesid/Cisplatin (2004)
Publicerad i Carpabulletinen 2004
Upphovsrätt till denna artikel har Leg. läkare Marie-Louise Fjällskog
Specialist inom endokrinologi och intern medicin, Uppsala akademiska sjukhus

Livskvalitet vid behandling med interferon/somatostatin analog
Upphovsrätt till denna artikel har Gunnel Larsson, PhD och
biträdande vårdenhetschef för Onkologisk Endokrinologi, Uppsala akademiska sjukhus

RF-behandling av levermetastaser vid hormonproducerande tumörer
Publicerad i Carpabulletinen 2006
Upphovsrätt till denna artikel har Per Hellman, Överläkare, Docent
Kirurgkliniken, Uppsala akademiska sjukhus

Röntgenundersökning av endokrina tumörer (1993) | Uppdaterad information (2016) gällande publicerad artikel i Carpabulletinen 1993 | Upphovsrätt till denna artikel har Torbjörn Andersson, professor | Röntgenavdelningen USÖ, Universitetssjukhuset Örebro