Om Neuroendokrina Tumörer

Neuroendokrina tumörer (NET) som tidigare kallades carcinoider, är ett samlingsnamn för en typ av hormonproducerande tumörer där de flesta finns i tunntarmen, många i lungan och övriga i andra organ som till exempel i magsäcken, ändtarmen eller bukspottkörteln.

I begreppet NET inryms såväl vissa godartade tumörer som cancertumörer vilka kan sprida sig och ge upphov till metastaser.

Gemensamt är att de i regel producerar olika hormoner, som kan ge upphov till olika symtom.

Cancerfonden.se (länk, öppnas i nytt fönster) 
Cancerfondens information om NET.

Nationellt vårdprogram neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)
Det första svenska nationella vårdprogrammet för NET omfattar inledningsvis gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer (GEP-NET).

Att leva med NET
Leva med NET – hemsida med information och stöd vid neuroendokrina tumörer.

Patientberättelser

Rehabilitering

Informationsfilmer

Behandling med Vepesid/Cisplatin (2004)
Publicerad i Carpabulletinen 2004
Upphovsrätt till denna artikel har Leg. läkare Marie-Louise Fjällskog
Specialist inom endokrinologi och intern medicin, Uppsala akademiska sjukhus

Livskvalitet vid behandling med interferon/somatostatin analog
Upphovsrätt till denna artikel har Gunnel Larsson, PhD och
biträdande vårdenhetschef för Onkologisk Endokrinologi, Uppsala akademiska sjukhus

RF-behandling av levermetastaser vid hormonproducerande tumörer
Publicerad i Carpabulletinen 2006
Upphovsrätt till denna artikel har Per Hellman, Överläkare, Docent
Kirurgkliniken, Uppsala akademiska sjukhus

Röntgenundersökning av endokrina tumörer (1993) | Uppdaterad information (2016) gällande publicerad artikel i Carpabulletinen 1993 | Upphovsrätt till denna artikel har Torbjörn Andersson, professor | Röntgenavdelningen USÖ, Universitetssjukhuset Örebro