Länkar

Här hittar du en samling länkar relaterade till sjukdom, vård, hälsa, stöd & hjälp mm. Om du vill du tipsa om en webbsida att lägga till samlingen, kontakta oss, så lägger vi upp den.

Kliniker

NET Cancer day
Internationell hemsida för 10 november

Association for Multiple Endocrine Neoplasia Disorders
Brittisk förening för MEN 1- och 2-patienter

Carcinoid Cancer Foundation
Amerikansk samlingsplats med mycket och ofta uppdaterad information om neuroendokrina tumörer.

ENETS
Europeisk sammanslutning av läkare som verkar för en bredare förståelse för endokrina tumörsjukdomar. Samarbetar med patientföreninar i olika frågor.

Andra länders NET cancer föreningar 

Carcinor Norsk förening för patienter med neuroendokrina tumörsjukdomar.

Netpa Danmark Foreningen for patienter med NET

Neuroendocrine Cancer UK . Patientförening i Storbritannien

Neuroendocrine tumour research foundation . Information för patienter i USA.

NeuroEndocrineCancer Austtralia

Internationella länkar om NET

Fonder

Det finns ett antal fonder att söka stöd genom. Carpanet länkar endast till seriösa insamlingsfonder med 90-nr, dvs av Svensk Insamlingskontroll granskade insamlingar.

Cancerhjälpen
Ger bland annat bidrag till utländsk vård, rekreation, viss utrustning.

Cancer och Allergifonden
Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens är en välgörenhetsorganisation som arbetar utan vinstintresse. Vi har ett särskilt stort intresse för Cancer- och allergifrågor som har ett samband med miljön.

Radiumhemmets forskningsfonder
Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer forskningsprojekt inom  bl a bröstcancer, gynekologisk cancer, lungcancer, malignt melanom, prostatacancer och tumörer i mag-tarm kanalen.Vi bidrar också till ett flertal så kallade translationella projekt som syftar till förbättrad diagnostik och ökad förståelse av tumörers egenskaper.

Cancerfonden
Svenska Cancerfonden

1177 Vårdguiden
En tjänst från Sveriges landsting och regioner.

Standardiserat vårdförlopp neuroendokrina buktumörer 2017 – Standardiserat vårdförlopp neuroendokrina buktumörer

Nationell vårdrpogram neuroendokrina buktumörer

Att leva med NET

FASS
Läkemedelsupplysning för allmänheten.

Internetmedicin
Information av fackmanna-mässig karaktär som riktar sig till och skall endast användas av svenska läkare.

Läkemedelsverket
Producentobunden källa för läkemedelsinformation.

Netdoktor
Sida med information om sjukdomar, undersökningar, behandlingar och mediciner.

PubMed
PubMed, tjänst från ”the National Library of Medicine”, USA. Över 14 miljoner artiklar från 50-talet och fram.

Allmänt sjukvårdsrelaterat