Om Carpa NET

CarpaNet är en förening som vänder sig till patienter med hormonproducerande tumörer t.ex. carcinoider, endokrina pankreastumörer, binjurebarkscancer etc.

Föreningen är också öppen för berörda familjer och vänner, för människor som arbetar med vård av patienter, för forskningspersonal inom området eller andra som har intresse härav.

Styrelse

Ordförande

Gunnar Dalborg

Sekreterare

Sonia Ekman

Vice sekreterare (suppleant)

Helene Nyman Almquist

Vice ordförande
Marknadsföring och sociala medier

Katarina Drugg

Marknadsföring och sociala medier
(suppleant)

Catarina Oscarsson

Marknadsföring och sociala medier
(suppleant)

Renée Widmark

Kassör

Maria Löfving Sonesson

Medlemsansvaring

Tomas Pettersson

Kontaktpersonutbildning

Görel Ingner

Kontaktpersonutbildning
(suppleant)

Ann-Cathrin Lofthus

Kontaktpersonutbildning
(suppleant)

Birger Ek

Hedersledamot

Monica Hurtig

Revisor

Marja Carlsson

Revisorsuppleant

Mikael Herlogsson

Webmaster

Mikael Björk Jelving

Valberedning

Lars Levin
Thomas Westerlund