CarpaNET årsmöte 20 april 2018, UMEÅ

CarpaNET patientförening håller årsmöte i Umeå den 20 april 2018

Årsmötet följs av ett seminarium under temat ”Leva med NET”

Program

10.00 – 10.30 Kaffe och registrering

10.30 – 12.00 Årsmöte

12.00 – 13.00 Lunch med samkväm

13.00 – 14.00 Seminarium ”NET” av läkare

14.00 – 16.00 Workshops med inriktning på ”NET i vardagen”.

15.00 Kaffe

16.30 Avslutning

Vi välkomnar patienter, anhöriga samt vårdpersonal för denna Carpa NET dag.
Under programpunkter workshops kommer vi att dela in grupper Patient / Anhörig.

Plats:

Umeå Universitetssjukhus

Anmälan senast: 8 april via info@carpanet.se

VÄLKOMMEN hälsar styrelsen i Carpa NET patientförening