Lena Malm, Carpanets förra ordförande har gått bort.

Carpanets styrelse måste tyvärr meddela att föreningens tidigare ordförande Lena Malm har avlidit. Hon var under många år en stor och viktig del av föreningens arbete. Våra tankar går närmast till hennes familj och vänner.