Rapport WNCAD

Under fyra dagar i november fick jag förmånen att vara moderator för CarpaNet på deras medlemsmöten. Vi började i Göteborg med cirka 20 deltagare och en panel med läkare och två sjuksköterskor. Vi inledde med frågor som skickats in från medlemmar kring hur det är att leva med NET. Både läkare och sjuksköterskorna svarade på funderingarna och efter en stund kom även deltagarna igång med sina frågor.

Två timmar hade vi till vårt förfogande och den tiden gick fort.

Samma upplägg hade vi på de övriga orterna som var Linköping, Lund och Uppsala. I Linköping fick läkaren förhinder men tillsammans med sjuksköterskor och läkemedelsbolagen så fick vi ett fint samtal kringla allas funderingar. En av deltagarna fick extra mycket tips då hon kom från en mindre ort och vi alla upplevde att hon inte blivit erbjuden det man har rätt till. Förhoppningsvis hjälptes vi åt att göra en skillnad för henne.

Tack vare läkemedelsbolagen fick CarpaNet möjlighet att genomföra samtal på lokalnivå vilket bör ha underlättat för deltagarna att vara med.

Jag vill rikta ett varmt tack till Lena Malm som ordnade dessa mycket viktiga möten.

Britta Hedefalk

Samtalsterapeut med inriktning på cancer

Inbjudan inspirationskväll

Inom ramen för arbetet med cancerrehabilitering har vi framgångsrikt genomför ett antal inspirationskvällar på slottet i Uppsala. Vi har varvat kunskapsinslag för både patienter och anhöriga med intressanta föredrag och mycket musik och annan kultur. Syftet har varit att stärka människor berörda av cancer att lära om vad man kan göra för att förbättra den egna livskvaliteten. Även de som arbetar med cancer och inte minst cancerrehabilitering har varit välkomna. Kvällarna har varit mycket uppskattade.

Efter att ha efterfrågats även i andra delar av region Uppsala tar vi nu ut verksamheten i andra delar av länet.. Det är under planering att vara i Enköping och fler orter står på kö. Konsekvensen är att vi måste pausa arbetet i Uppsala kommun under ett tag framöver. Men först efter en sista kväll under det här året.

Kvällen som är aktuell är den 29 november och var, och när, framgår av bifogade inbjudan.

Vi hoppas kunna återuppta verksamheten i Uppsala igen framöver men just nu har vi fokus på att sprida konceptet med inspirationskvällar runt om i regionen.

Vi är mycket tacksamma om ni lägger ut detta på er hemsida och även använder andra kanaler ni har till era medlemmar eller andra intresserade. Vi hoppas på stor uppslutning den 29 november.

Inbjudan inspirationskväll (pdf, öppnas i nytt fönster)