Årsmöte 2021

Carpanet patientförening har tyvärr inte haft möjlighet att genomföra några träffar för föreningens medlemmar det senaste året pga. covid-19. Vi hoppas nu att situationen förbättras och planerar för att genomföra ett årsmöte lördagen den 29/5 på Nordic Light Hotel i Stockholm. Vi hoppas då även kunna erbjuda möjligheten att lyssna på föreläsningar och träffas under de former FHM tillåter. Möjlighet att få 10% rabatt på rum.