Styrelsen

Carpa patientförenings styrelse jobbar ideelt med att påverka och sprida kunskap inom NET – NeuroEndokrina Tumörer

Carpa patientförenings årsmöte 2021 – styrelsens konstituerande. Styrelsen har efter årsmötet haft ett första styrelsemöte och konstituerat sig enligt följande:

Ordförande

Gunnar Dalborg

ordforande@carpanet.se

Vice ordförande/Marknadsföring och sociala medier

Katarina Drugg

viceordforande@carpanet.se

Kassör

Marja Carlsson

kassor@carpanet.se

Sekreterare

Sonia Ekman

sekreterare@carpanet.se

Vice sekreterare

Siri Kautsky

Medlemsansvarig/Suppleant

Tomas Petersson

medlemsansvarig@carpanet.se

Suppleant

Görel Ingner

Hedersledamot

Monica Hurtig

Valberedning

Lars Levin

Lina Lilja

Revisor

Mikael Herlogsson

revisor@carpanet.se

Revisorsuppleant

Lotta Dalborg

revisorsuppleant@carpanet.se

Webmaster

Mikael Björk

webmaster@carpanet.se

Kontaktpersoner

Patient föreningen Carpanet har nu ett antal kontaktpersoner till vilka du kan ringa om du som patient med NET, eller som närstående, har funderingar kring sjukdomen NET. Frågorna kan gälla om hur det är att leva med NET eller om du bara vill komma i kontakt med någon annan i motsvarande situation. Vi kan inte ge svar på några medicinska frågeställningar eller ge prognos på ett sjukdomsförlopp.

Om du är patient ringer du 0738-41 72 80

Om du är närstående ringer du 0738-41 72 50

För båda numren går det bra att ringa varje tis, tors och söndag kl.18-20. Om vi av någon oförutsedd anledning inte svarar så går det bra att lämna ett meddelande så ringer vi upp så fort vi har möjlighet.