Styrelsen

Carpa patientförenings styrelse jobbar ideelt med att påverka och sprida kunskap inom NET – NeuroEndokrina Tumörer

Carpa patientförenings årsmöte 2018 – styrelsens konstituerande. Styrelsen har efter årsmötet haft ett första styrelsemöte och konstituerat sig enligt följande:

Ordförande

Lena Malm

Vice ordförande

Titti Chrunak

Kassör

Lars Levin

Sekreterare

Christine Backlund

Vice sekreterare

Tuula Levin

Medlemsansvarig

Ulrika Ploghed

Hedersledamot

Monica Hurtig

Suppleant

Olga Höglund

Natalie Richvald

Valberedning

Katarina Sjunnesson Lilja

Mikael Björk

Maja Westerlund

Revisor

Anne Karlsson

Revisorsuppleant

Per-Olof Höglund

Webmaster

Mikael Björk

Stödpersoner

Vill du bli kontakt eller stödperson för Carpa  NET patientförening?

Ett av Carpa NET patientförenings prioriteringar är att ha lokala föreningar med kontakt och stödpersoner för medlemmar, sjukvårdspersonal och följa RCC strategi.Som kontakt- / stödperson innebär det att Du:

  • Är Carpa NET patientförenings representant i regionen mot medlemmar och sjukvårdspersonal
  • Representerar Carpa NET vid RCC möten (vid behov)
  • Deltar i utbildning som kontakt-/stödperson

Är du intresserad? Kontakta Carpa NET patientförening via info@carpanet.se

Christine Backlund

Umeå

Tfn 070-688 46 68

Lina Lilja

Göteborg

Tfn 070-669 55 77

Monica Hurtig

Uppsala

Tfn 070-634 65 61

Tobias Kvant

Lund

Tfn 070-846 22 90

Lena Malm

Stockholm

Tfn 070-413 56 77

Närstående

Vill du stå som närstående kontaktperson på hemsidan?

Fyll i formuläret: