Styrelsen

Carpa patientförenings styrelse jobbar ideelt med att påverka och sprida kunskap inom NET – NeuroEndokrina Tumörer

Carpa patientförenings årsmöte 2019 – styrelsens konstituerande. Styrelsen har efter årsmötet haft ett första styrelsemöte och konstituerat sig enligt följande:

Ordförande

Camilla Andersson

ordforande@carpanet.se

Kassör

Lars Levin

kassor@carpanet.se

Sekreterare

Sonia Ekman

sekreterare@carpanet.se

Vice sekreterare

Tuula Levin

vicesekreterare@carpanet.se

Medlemsansvarig

Ulrika Ploghed

medlemsansvarig@carpanet.se

Ledamot

Gunnar Dalborg

viceordforande@carpanet.se

Hedersledamot

Monica Hurtig

Suppleant

Olga Höglund

Christine Backlund

Valberedning

Mikael Björk

Lena Malm

Revisor

Per-Olof Höglund

revisor@carpanet.se

Revisorsuppleant

Lotta Dalborg

revisorsuppleant@carpanet.se

Webmaster

Mikael Björk

webmaster@carpanet.se