Inbjudan inspirationskväll

Inom ramen för arbetet med cancerrehabilitering har vi framgångsrikt genomför ett antal inspirationskvällar på slottet i Uppsala. Vi har varvat kunskapsinslag för både patienter och anhöriga med intressanta föredrag och mycket musik och annan kultur. Syftet har varit att stärka människor berörda av cancer att lära om vad man kan göra för att förbättra den egna livskvaliteten. Även de som arbetar med cancer och inte minst cancerrehabilitering har varit välkomna. Kvällarna har varit mycket uppskattade.

Efter att ha efterfrågats även i andra delar av region Uppsala tar vi nu ut verksamheten i andra delar av länet.. Det är under planering att vara i Enköping och fler orter står på kö. Konsekvensen är att vi måste pausa arbetet i Uppsala kommun under ett tag framöver. Men först efter en sista kväll under det här året.

Kvällen som är aktuell är den 29 november och var, och när, framgår av bifogade inbjudan.

Vi hoppas kunna återuppta verksamheten i Uppsala igen framöver men just nu har vi fokus på att sprida konceptet med inspirationskvällar runt om i regionen.

Vi är mycket tacksamma om ni lägger ut detta på er hemsida och även använder andra kanaler ni har till era medlemmar eller andra intresserade. Vi hoppas på stor uppslutning den 29 november.

Inbjudan inspirationskväll (pdf, öppnas i nytt fönster)