Föreläsningar från årsmötet

Det filmade materialet från årsmötes kommer inom 2-3 veckor finnas tillgängligt på hemsidan.